Visioner för Axevalla

Skiss för ridbanor på Axevallas innerplan

Michael Ventorp som arbetar med hästanläggningar har skissat på hur man kan lägga banor för hoppning, dressyr och islandstävlingar på Axevallas innerplan. Banorna kan även användas för körning och andra discipliner.
Dessutom kan ovalbanan för islandshästar förhoppningsvis också kunna fungera som uppvärmningsbana för travhästar.

Michel Ventorp noterar i förslaget:
Att kunna nyttja innerplan för hästa?ndamål är önskva?rt. Faciliteter bör dock inte skymma travpublikens synfält mot travbanans, till exempel bortre långsidan. Framför allt hoppbanan skulle kunna tänkas vara nedgrävd, om geotekniska möjligheter finns, fo?r att läktare i framför allt södra sluttningen (för att publik inte ska få motljus) ska kunna skapas. Alternativet är mobila läktare som såväl skapar kostnader som arbetsåtga?ng.