Om Skålltorp

Skålltorp – i behov av förändring

Byggnaderna på Skålltorp är vackra, men gamla. Ett ombyggt garage inrymmer boxar för privathästarna.

Hela arbetet med Skara Hästland började här – hos Skaraortens Ryttarförening på anläggningen Skålltorp.

Det var när föreningen började inse att det var dags att göra något radikalt med stallar och ridhus som blickarna vändes västerut – mot Axevallatravet några hundra meter därifrån. Kontakter togs och ett samarbete inleddes som blev till projektet Skara Hästland.

Skaraortens Ryttarförening bedriver ridskola på Skålltorp. Runt 220 elever rider lektion här varje vecka, och dessutom erbjuds träningar i både hoppning och dressyr.

Klubben är en flitig tävlingsarrangör, och har ett antal tävlingsryttare på hög nivå inom både hoppning och dressyr.

Fjordingen Kaysa bor i en av spiltorna i ridskolestallet.

I behov av förändring
Men ridskolestallet är gammalmodigt och svårjobbat. De nio privathästar som står uppstallade på ridskolan har ett stall som lämnar en del övrigt att önska. Det ”nya” ridhuset har tio år på nacken och det gamla ridhuset är litet. Allt är i behov av upprustning.

Dessutom är logistiken på anläggningen ett problem. En väg löper rakt igenom området alldeles intill det nya ridhuset.

Vill utöka
Skaraortens Ryttarförening har ambitionen att utöka ridskoleverksamheten, att erbjuda en anläggning som är mer tillgänglig för människor med funktionsnedsättning, att låta fler privathästägare få stallplatser, och att ordna fler och större tävlingar – och att dessutom kunna ha en kurs- och lägerverksamhet med boende för både människor och hästar.

Det fyller hela tiden på med nya elever på Skålltorp. Evelina har just ridit sin allra första lektion på ponnyn Misty.

Projektet Skara Hästland jobbar på flera olika fronter. Vi undersöker hur det är möjligt att vidga användningen av Axevallatravet, vi kartlägger utvecklingsmöjligheter för anläggningen vid Skålltorp, och sist men knappast minst så ser vi på hur de två anläggningarna kan knytas samman för att bilda ett gemensamt område där häst och hästsport i alla dess former står i fokus.

/Anna Nyberg, projektledare