Gödsel i fokus under 2018

Kategorier: Nyheter.

Det kommer att bli mycket gödselprat i Skara Hästland under 2018. Men året bjuder också på en invigning, en planerad politikerträff och ett internationellt islandshästläger.
I veckan har styrelsen i Skara Hästland haft en visionsdag där inriktningen för de kommande åren diskuterades. Flera stora händelser under 2018 är redan på gång, däribland presentationen av en gödselutredning som nu pågår. Målet är att komma fram till lönsamma och hållbara sätt att ta hand om hästgödsel. När utredningen är klar i vår kommer alla Skara Hästlands medlemmar att bjudas in till ett informationsmöte.

Malin Fahlesson ledde arbetet under visionsdagenIslandshästbanorna på Axevallas innerplan öppnar dörren för många aktiviteter under året. Det blir funktionärskurser, tävlingar och avelsvärderingar, och i juli genomförs ett internationellt ungdomsläger på Axevalla med deltagare från hela världen.
Den nya ridanläggningen hos Skaraortens Ryttarförening på Skålltorp kommer att stå klar under våren och då blir det en ståtlig invigning av bygget.
Skara Hästland har också erbjudit sig att vara värd för en av de politikerträffar som HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, kommer att genomföra under valåret 2018.
Dessutom väntar Skara Hästland med spänning på besked angående satsningen Häståret. Planen är att genomföra en rad evenemang och aktiviteter med hästinriktning för olika målgrupper. Jordbruksverket kommer förhoppningsvis med besked inom kort.

Styrelsen i Skara Hästland, förstärkt med Per-Arne Henryson från Axevallatravet.