Extra årsmöte i Skara Hästland

Kategorier: Nyheter.

Medlemmar i Skara Hästland kallas till extra årsmöte
tisdag 8 maj kl 18.00 i sekretariatet på Axevalla (det gula huset inne på anläggningen)

På dagordningen:
-Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017
-Revisorernas berättelse
-Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
-Val av revisorer

Vid det ordinarie årsmötet 26 mars bordlades dessa punkter då det fattades vissa poster i den ekonomiska redovisningen.
Välkomna!