Hushållningssällskapet Skaraborg

Välkommen tillHushållningssällskapet Skaraborg!
Hushållningssällskapet är en fristående medlemsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och för en god livsmiljö i land och stad.
Hushållningssällskapet arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och för en god livsmiljö i stad och land. Hushållningssällskapet Skaraborg har drygt 60 anställda och cirka 3 500 medlemmar.

HS Verksamhet indelas i fem olika grenar:
1. Medlem
2. Rådgivning
3. Försök och Utveckling
4. Gårdar
5. Fiske

Affärsidé
Hushållningssällskapet Skaraborg är en fristående organisation som utvecklar och säljer kunskap till nytta för verksamheter inom lantbruk, landsbygd och miljö.

Vision
Hushållningssällskapet Skaraborg är banbrytande, marknadsledande och det självklara valet för kunder och medarbetare inom vårt verksamhetsområde.

Våra ledord är Kunskap för landets framtid.