Gunnars Maskiner AB

Bolagets huvudsakliga verksamhet består av maskinförsäljning, reservdelsförsäljning och service av maskiner och redskap inom verksamhetsområdena lantbruk, entreprenad, skogsmaskiner samt grönyte- och fastighetsskötsel.