Enkät

Vi vill gärna ha dina åsikter om Skara Hästivalen 2014 och hur vi kan utveckla den till kommande år!
Vänligen fyll i enkäten nedan, dina svar hanteras anonymt.

Utvärdering Skara Hästival 2014